Domov > Správy > FAQ

Koľko dní potrebujete na inštaláciu zariadenia?

2022-07-18

Poskytujeme inštalačné video, podľa videa je doba inštalácie cca 5-10 minút.